Pareto Principe voor Hotel Managers

Het Pareto principe, ook wel bekend als de 80/20 regel, werd door de Italiaan Wilfredo Pareto opgesteld. Dit economische principe komt op het volgende neer: 80% van de ‘output’, komt van 20% van de ‘input’.

Variabel Loon en Bonusschema’s voor Hotelpersoneel

In een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, Engeland en Australië, wordt er al vaak gebruik gemaakt van speciale bonusregelingen voor personeel. Het personeel krijgt een lager vast maandsalaris maar kan op basis van bepaalde criteria extra verdienen.