Hotelierfocus vroeg Hans Vugts (Casa 400), Jan Stuurman (Hotel V) en René Wildeman (Hotel Amsterdam – De Roode Leeuw) naar de toegevoegde waarde van een brancheorganisatie en de kansen/problemen die collectief beter zouden moeten worden aangepakt. Ze zijn allen lid van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hans Vugts is daarnaast actief bestuurder bij de lokale afdeling van de KHN in Amsterdam.


KHN OP LANDELIJK NIVEAU

De drie hoteliers zien de brancheorganisatie KHN als een goede belangenbehartiger op landelijk niveau. Wildeman:KHN heeft natuurlijk een belangrijke rol tijdens de C.A.O. onderhandelingen. Ik zie niet echt hoe dit soort onderhandelingen zouden gaan zonder werkgeversorganisatie. Persoonlijk  vind ik dat ze het de laatste keer  slim gespeeld hebben door de FNV links te liggen en met de Unie in zee te gaan.” Naast een rol als belangenbehartiger, heeft de KHN ook een adviserende rol. Jan Stuurman: ”Wat ik handig vind is dat je ze altijd kan bellen voor vragen over contracten en juridische zaken. Als kleine organisatie is het prettig dat je alles even kan ‘dubbel-checken’ met de KHN.”


KHN OP LOKAAL NIVEAU (AMSTERDAM)

“Na elk overleg heb ik weer wat geleerd van gastsprekers of collega’s”

Op lokaal niveau maken de drie hoteliers nog actiever gebruik van de KHN. De lokale hotel-overleggen blijken voor de zelfstandige hotels een goed platform om met collega’s over gemeenschappelijke zaken te discussiëren. Vugts: ”Bij deze overleggen komen problemen naar voren die vervolgens collectief aangepakt kunnen worden. Zo maakten hoteliers zich zorgen over de gastvrijheid van Amsterdam. Naar aanleiding hiervan werden welkomsttrainingen gegeven aan bijvoorbeeld taxichauffeurs, tramconducteurs, medewerkers van de musea etc, om Amsterdam gastvrijer te maken.” Daarnaast worden er veel tips en informatie onderling uitgewisseld. Vugts: “Na elk overleg heb ik weer wat geleerd van gastsprekers of collega’s en heb ik weer ergens ‘geld verdiend’. Ook is het bijvoorbeeld interessant om op de hoogte te blijven van proefprocessen en onderzoek. Zo hadden we een situatie waar een aantal hoteliers niet hoefde te betalen voor een tv-zender, terwijl andere hotels dit wel moesten doen”.


COLLECTIEVE KANSEN & PROBLEMEN

Hotelierfocus vroeg ook aan de hoteliers welke thema’s nog beter aangepakt (hadden) kunnen worden en waar er mogelijkheden of kansen liggen die het beste collectief kunnen worden benaderd.

Wildeman: “Een zaak die minder goed opgepakt is door zowel KHN als politiek Den Haag is volgens mij het rookbeleid. Heel veel onduidelijkheid tot op het laatste moment en ook weinig handhaving door de overheid. En dan ineens weer toestemming of gedoogbeleid voor eenmanszaken. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie in de hand gewerkt.”

“Het onderwijs zal beter moeten aansluiten bij de behoeften van de praktijk.”

Vugts: “Het onderwijs zal beter moeten aansluiten bij de behoeften van de praktijk. Je ziet hotelscholen nu steeds meer de universitaire richting opgaan met het aanbieden van Master opleidingen. Studenten van de hoge hotelschool worden eigenlijk te hoog opgeleid voor de beschikbare functies in hotels, waardoor het niet aansluit bij de behoeften van het werkveld. Afgestudeerden willen geen hoofd van de receptie meer zijn. Daarom zal ook aan het imago van de hotellerie moeten worden gewerkt.”

Stuurman: “In een aantal gevallen moet er collectief meer een vuist worden gemaakt.  Een voorbeeld zijn de afspraken met de RAI omtrent grote congressen. De RAI komt met hotels overeen om een aantal kamers tegen een vooraf afgesproken prijs door te verkopen aan de bezoekers. Hierdoor voorkom je dat hotels zich uit de markt prijzen en dat hoge kamerprijzen het congres onaantrekkelijk maken. Veel leden van de KHN doen hier keurig aan mee, maar er zijn ook hotels die geen lid zijn en alsnog de markt verpesten door gigantisch hoge prijzen te vragen. De organisatie van de beurs kijkt hier natuurlijk ook naar en voor de stad is zoiets slecht als je congressen wilt aantrekken.  Eigenlijk zou je de KHN (op lokaal niveau) moeten verplichten. Alle hotels zouden dan mee moeten doen, zodat je als branche een serieuze overlegpartner bent. De KHN zou een belangenbehartiger van alle hotels moeten zijn.”

Collectieve marketing

Wildeman: “Op lokaal (Amsterdams) niveau zou ik graag een grotere rol zien in verband met City Marketing. Daar wordt naar mijn mening te diplomatiek mee omgegaan op het ogenblik of krijgen de leden in ieder geval te weinig feedback. Zonder kritiek te willen leveren op onze huidige lokale voorzitter, ben ik meer een supporter van de harde lijn van zijn voorganger. Ook het opzetten van een gemeenschappelijke reserveringssysteem voor hotels is niet echt een groot succes geworden, al juich ik het streven om reserveringen tegen lage commissievoorwaarden mogelijk te maken toe.”

“Ik denk dat de KHN zich niet teveel met marketing moet bezig houden.”

Stuurman: “Ik denk dat de KHN zich niet teveel met marketing moet bezig houden. Al jaren zijn ze bezig met het opzetten van de boekingssite. De marketing kunnen ze beter aan marktpartijen overlaten. De KHN is vooral heel nuttig in het faciliteren van hoteliers en het kunnen beschermen van haar leden.”

René Wildeman
General Manager
Hotel Amsterdam – De Roode Leeuw
Twitter.com/renewildeman

 

Hans Vugts
Directeur
Hotel Casa 400 Amsterdam
Twitter.com/hansvugtscasa

Jan Stuurman
Managing Partner
Hotel V Amsterdam
www.hotelv.nl

Foto: Olga Reznikova / Shutterstock