Vorig jaar verhuisde Casa 400 Hotel Amsterdam naar een nieuw gebouw. Directeur Hans Vugts heeft toen ook een vrijwel compleet nieuw (management) team samengesteld. Voor Hotelierfocus.nl vertelt hij over een aantal aspecten van het personeelsmanagement bij Casa 400.

NIEUW PERSONEEL
“Voor mij is het heel belangrijk dat nieuw personeel creatief en betrouwbaar is. Bij het samenstellen van het team heb ik ook gekeken naar complementaire karaktereigenschappen. Het is niet de bedoeling dat iedereen dominant, analytisch of juist onderdanig is, maar dat de sterke en minder sterke eigenschappen van elkaar gecompenseerd worden. Het management bestaat nu uit allemaal verschillende types en dat zorgt voor een effectief en leuk team.”

VERLOOP & ONTWIKKELING PERSONEEL
Ik probeer aan het personeel duidelijk te maken dat je natuurlijk wel eens bij een andere werkgever voor meer geld terecht kan, maar dat je ook altijd moet kijken wat er nog meer bij zit. Omdat wij niet een grote keten zijn, kunnen we veel makkelijker op de individuele wensen van een persoon inspelen. We zijn wat flexibeler en daardoor heb ik meer mogelijkheden om een persoon bijvoorbeeld een extra studie of cursus te laten doen om zichzelf meer te ontwikkelen. Daarnaast geef ik ze ook de ruimte om op andere manieren te leren. De restaurant manager mag bijvoorbeeld bij een ander succesvol restaurant gaan kijken hoe zij daar te werk gaan en wat we daar van kunnen leren.”

COMMUNICATIE & MOTIVATIE
“We zetten veel informatie op ons intranet, zodat al het personeel inzicht heeft in de cijfers en ontwikkeling van het bedrijf. Verder hebben we ook nog een dagelijks krantje voor de personeelsleden, met alle nieuwtjes. Dat kunnen de nieuwste cijfers zijn, maar ook bijvoorbeeld wat een personeelslid naast het werk gepresteerd heeft op het gebied van sport.  We proberen op die manier een soort “Casa-familie” te creëren!”

Personeel betrekken
“We hebben een ideeënbox en stimuleren het personeel om nieuwe ideeën aan te dragen.  We kijken dan vervolgens of het idee haalbaar is en of het bijdraagt aan het resultaat van het hotel of de gasttevredenheid. Zo hebben we bijvoorbeeld op social media gebied heel veel geleerd van onze jonge personeelsleden en stagaires.”

Balanced Scorecard
“In het hotel werken we met een balanced scorecard. Hiervoor hebben we een aantal criteria vastgesteld waar het hotel, de afdeling en het individuele personeelslid aan moeten voldoen om een bepaalde financiële bonus te halen. Elke maand wordt dit bijgehouden met scores. Items als gasttevredenheid, online reviews, bezetting, maar ook, afhankelijk van de functie, de inkoopbesparingen en de conversie op de website wegen allemaal mee.”

Foto: Joshua Resnick / Shutterstock