In de huidige top 10 van hotels in Amsterdam op de reviewwebsite TripAdvisor, staan 3 appartementen. Vreemd, of toch niet? Het aanbod van dergelijke logiesaccommodaties is sterk toegenomen en volgens onderzoek van de Rabobank letten gasten meer op hun portemonnee en overnachten ze minder in hotels. Het kleinschalige particulier aanbod stijg. Er is een toename van het het aantal Bed & Breakfast en ook kamerverhuur en huisruil komen steeds vaker voor. Wat zijn de gevolgen voor de hoteliers?

 

In de afgelopen 5 jaar is het aanbod logiesaccommodaties sterk toegenomen. De toename van branchevreemde aanbieders is een ontwikkeling die hoteliers scherp in de gaten moeten houden. Het succes van particuliere initiatieven zoals AirBnB zijn hier een goed voorbeeld van. Airbnb staat voor AirBed & Breakfast en is opgericht in het jaar 2008. Sinds de start van dit platform zijn er meer dan 10 miljoen overnachtingen geboekt, waarvan 117.000 in Amsterdam. In totaal zijn er meer dan 500.000 accommodaties aangesloten op het platform.

airbnb4

 

Airbnb is een website waarop gasten ruimtes bij verhuurders kunnen boeken. De betaling verloopt via het betalingssysteem van Airbnb en na het verblijf kunnen verhuurder en gast elkaar beoordelen op de website. Op deze manier bouwen zowel verhuurders als gasten een reputatie op. Ondanks het grote succes zijn er ook de nodige kritische geluiden rondom het gebruik van Airbnb. In veel gevallen blijkt er sprake te zijn van het onderverhuren van kamers. Volgens het NRC maken Amsterdamse woningcorporaties gebruik van een internetrecherchebureau om onderhuur via Airbnb op te sporen. In oktober 2013 oordeelde het Hof in Amsterdam dat een eigenaar zijn appartement niet via Airbnb mocht verhuren omdat de reglementen van de vereniging van eigenaren (VVE) dat niet toestaan. Ondanks de kritieken blijft Airbnb samenwerken met Amsterdam. In overleg met de gemeente gaat het vooral over veiligheid, vergunningen en belastingen.

Niet in alleen in de Nederlandse hoofdstad zijn er felle tegenstanders van Airbnb, ook in New York is er al de nodige ophef geweest rondom het verhuren van kamers via de website. Met name het niet afdragen van toeristenbelasting en het daardoor oneerlijk concurreren is een grote ergernis van hotels in New York. In de New York Times verscheen onlangs een artikel waarin verschillende verhuurders, anoniem, aan het woord komen. Een van de verhuurders geeft aan dat ze afgelopen jaar ongeveer $90.000 verdiend heeft aan het verhuren van twee kamers via Airbnb. Waarschijnlijk om wat tegengas te geven, brengt Airbnb verschillende onderzoeken naar buiten waaruit blijkt dat de gebruikers van Airbnb juist geld opleveren voor steden. Zo geeft de gemiddelde Airbnb gast €179 uit bij lokale bedrijven in de buurt waar ze verblijven. “Lokale bewoners verdienen extra geld dat hen in staat stelt om hun woon- en levenskosten te kunnen betalen. Daarnaast hebben reizigers van over de hele wereld een nieuwe, duurzamere en socialere manier om een van Europa’s meest levendige steden te kunnen bezoeken”, aldus Airbnb Public Policy Director Molly Turner.

 

Hotelbeleid gemeente Amsterdam

We blijven nog even in onze hoofdstad. Particuliere verhuur, het verhuren van (een deel van) de eigen woning als verblijfsaccommodatie, is in de gemeente Amsterdam toegestaan onder de Bed&Breakfast regeling. Hierbij moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De Bed&Breakfast moet vooraf bij het stadsdeel worden aangemeld.
  • Er moet een boekhouding worden bijgehouden
  • Maximaal 40% van de woning mag worden gebruikt voor B&B-doeleinden.
  • De eigenaar van de woning moet er zelf wonen
  • Er mogen maximaal 4 gasten tegelijk worden ontvangen
  • Over de opbrengst wordt 5,5% toeristenbelasting en inkomstenbelasting betaald
Uit een onderzoek, in opdracht van de gemeente, blijkt dat er binnen de gemeente Amsterdam circa 150 B&B’s geregistreerd staan, maar dat er in de realiteit zeker 300 B&B’s actief zijn. Via websites zoals Airbnb worden ruim 4.000 kamers aangeboden en sommige particuliere aanbieders zijn ook actief op hotelboekingssites als Booking.com. Kortom, volgens de vastgestelde voorwaarden, zijn er veel illegale hotels in de hoofdstad actief. Het meest opvallende is misschien wel het feit dat het hotelbeleid van de gemeente gebaseerd is op de geregistreerde aantallen van hotelkamers en niet op het toenemende aanbod van particulier verhuur. In 2006 is er afgesproken om, vanwege de hoge kamerprijzen en hoge bezettingsgraad, te streven naar 9.000 extra hotelkamers in Amsterdam. De kwantitatieve doelstelling om 9.000 extra hotelkamers in Amsterdam te realiseren tot 2015 blijft staan. Dit jaar komt er een gezamenlijke strategie voor hotelontwikkelingen in de hele regio Amsterdam tot 2022. Een regionaal adviesteam moet de hotelontwikkelingen in de regio continu gaan monitoren en de gemeente adviseren over kansrijke gebieden voor nieuwe hotelontwikkelingen en specifieke hotelaanvragen.

Onderscheid bieden in een competitieve markt
Hoteliers moeten zich beseffen dat de toenemende particuliere initiatieven, serieuze concurrenten zijn. Hotels moeten zich (blijven) onderscheiden met de beste service en een uniek aanbod. Ook creatieve marketing moet gasten over de streep trekken om te kiezen voor een ‘echt’ hotel in plaats van een te huren appartement. Gasten van Airbnb zijn op zoek naar authentieke ervaringen en willen de stad beleven als een local. Hotels moeten inspelen op authenticiteit, beleving en zorgen voor een creatief aanbod. Het aanbieden van arrangementen is een manier om onderscheid te bieden in de competitieve markt. Daarnaast moet de focus liggen op een hoogwaardige service en een sterke (online) reputatie.

Foto: d8nn / Shutterstock