Werken vanuit een duidelijke strategie en een uitgewerkt plan zijn het fundament van succesvolle hotel marketing. Dit betekent echter niet dat alle marketing activiteiten ruim tevoren moeten worden bepaald en gepland. Een goed marketing plan dient juist ook ruimte te bieden om snel in te haken op actualiteiten, trends of nieuwe innovaties.

Het inhaken op actualiteiten en trends komt vooral voor in advertenties. Een recent voorbeeld is een advertentie van een supermarktketen, waarin werd ingehaakt op het bezoek van minister-president Rutte bij z’n Amerikaanse collega, Barack Obama. Een ander recent voorbeeld is de leuke inhaker van Amstel Bier op de vooravond van Sinterklaas, waarbij ze een van de meest voorkomende zinnen van sinterklaasgedichten gebruikten. Ook tijdens grote (sport)evenementen wordt vaak ingehaakt met speciale marketing campagnes en zelfs speciale producten. Inhaak-campagnes kunnen meer publiciteit opleveren, positieve associaties met het merk/bedrijf oproepen en eerder opvallen dan de ‘normale’ marketing campagnes. Wat echter vaak een uitdaging blijft, is de inhaakcampagne relevant te maken voor het merk. Zal de consument alleen de in de inhoud van de marketing actie onthouden, of ook het bedrijf/merk dat er achter zit?


WORDFEUD BATTLE CASA 400

Om een inhaak-actie direct relevant te maken voor het bedrijf/merk, kan men bijvoorbeeld ook een evenement rondom het actuele thema organiseren. Zo wist Casa 400 recent handig in te spelen op een hype van de afgelopen maanden; de enorme populariteit van het mobile spelletje ‘Wordfeud’. Eline Gerdes, Marketing & Communications Manager van Casa 400 Hotel, vertelt over het organiseren van de Wordfeud-battle in hun hotel.

“Het idee is meteen uitgewerkt, omdat we beseften dat zo’n hype ook weer snel over kan zijn.”

Eline Gerdes: “Het idee kwam voort uit een brainstorm-sessie met het F&B team. Ons doel was om meer reuring te krijgen in de bar en het restaurant van Casa 400. Op dat moment was de hype van Wordfeud in volle gang en vonden we dan ook dat we daar iets mee moesten doen. Al snel kwamen we met het idee om een Wordfeud-battle te faciliteren in onze bar. Het idee is meteen uitgewerkt, omdat we beseften dat zo’n hype ook weer snel over kan zijn.“

DIRECT HANDELEN

“Bij inhaak-acties is snelheid van handelen natuurlijk van groot belang. Gelukkig staat Hans Vugts (General Manager Casa 400) altijd open voor nieuwe ideeën, waardoor we snel kunnen schakelen. Uitgewerkte ideeën worden aan Hans voorgelegd, waardoor het kort kan worden besproken en kan worden gekeken of het idee binnen het concept van Casa 400 past. Vervolgens kunnen we vrijwel direct een start maken met de uitvoering.”

WAAROM?

“Om er een leuk evenement van te maken hebben we geen kosten bespaard op de organisatie van de Wordfeud-battle en het is dan ook zeker geen winstgevend model. Maar met het faciliteren van de Wordfeud-battle hoopten we natuurlijk wel meer naamsbekendheid te creëren voor onze bar.

“We kregen veel positieve reacties over Casa 400 van de deelnemers die er voor het eerst waren en daar zit onze winst!”

Daarnaast zien we het ook als een investering in ons merk. Creatief, innoverend en verrassend zijn de associaties die we graag met Casa 400 willen oproepen, en de organisatie van de Wordfeud-battle past natuurlijk goed bij deze associaties. We kregen veel positieve reacties over Casa 400 van de deelnemers die er voor het eerst waren en daar zit onze winst! “

Foto: 10 Face / Shutterstock.com