(BRON: KPMG) De Nederlandse hotelbranche vertoont een voorzichtig herstel in bezettingsgraad. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van KPMG onder bijna 200 Nederlandse hotels in het drie-, vier- en vijfsterren segment. De gemiddelde bezettingsgraad kwam vorig jaar uit op 63,6%, de gemiddelde kamerprijs daalde echter tot naar euro.

REVPAR STIJGT
De gemiddelde kameromzet bleef met 56 euro gelijk. De gemiddelde opbrengst per kamer steeg vorig jaar met ruim 2.000 euro tot 46.374 euro. De gemiddelde stijging van de bezettingsgraad wordt met name veroorzaakt door het herstel van het vier- en vijfsterrensegment en dan vooral in de Randstad. Zo steeg de bezettingsgraad van de hotels in Noord-Holland met 9,2% naar 73,1%. Ook in de regio Amsterdam/Schiphol laat de bezettingsgraad van de vier- en vijfsterrenhotels vergeleken met 2009 een stijging zien met respectievelijk 5,1% naar 77,5% en 6,3% naar 71,2%. De vier- en vijfsterrenhotels hebben daarbij bovendien niet hoeven in te leveren op hun kamerprijs. Deze is in 2010 gestegen met respectievelijk 12,8% en 9,3%. De bezettingsgraad van de driesterrenhotels in deze regio vertoont echter een forse daling, van 24% naar 61,9%.

In de regio buiten Amsterdam/Schiphol is de bezettingsgraad van de driesterrenhotels nagenoeg gelijk gebleven. De bezettingsgraad van de vier- en vijfsterrenhotels buiten Amsterdam/Schiphol is vorig jaar met respectievelijk 3,3% en 15,9% gestegen naar 63,2% en 55,0%. Bij de vijfsterrenhotels blijkt dit echter ten koste te zijn gegaan van de gemiddelde kamerprijs, die een daling laat zien van 13,2% naar 148 euro.

DALING KLEINERE DRIESTERRENHOTELS
Volgens Mark Kemper van KPMG herstelt de hotelmarkt zich sneller dan verwacht. Kemper: “De stijging van de bezettingsgraad komt terug in bijna alle regio’s en segmenten. Vooral het zakelijke segment in de Randstad begint aan te trekken en vertoont de eerste tekenen van groei. Toch zijn er ook uitzonderingen. Met name de kleinere driesterrenhotels hebben moeite om uit de recessie te komen. Hotels met minder dan 50 kamers hebben te maken met een gemiddelde daling in hun bezettingspercentage van 3,9% naar 61,2% en de driesterrenhotels zien hun bezettingsgraad dalen met 2,6% naar 60,2%.

Door de daling van de gemiddelde kamerprijs in de afgelopen jaren blijken gasten eerder te kiezen voor het vier- en vijfsterrensegment. Deze segmenten zien hun bezettingsgraad stijgen met respectievelijk 5% naar 66,2% en 6,3% naar 62,3%. Ook het herstel buiten de Randstad laat nog even op zich wachten. De gemiddelde kamerprijs neemt hier af met 5,4% vergeleken met 2009 en de bezettingsgraad stijgt met slechts 1,1%. Ik verwacht echter dat het herstel volgend jaar ook buiten de Randstad zichtbaar zal zijn. Bij het grootste deel van de hotels zien we nu al een stabilisatie van de bezettingsgraad. Ik verwacht dan ook dat in 2011 de bezettingsgraad en met name de gemiddelde kamerprijs ook buiten de Randstad zullen stabiliseren.”

SOCIAL MEDIA
Nederlandse hotels blijken in toenemende mate social media, zoals Hyves, Facebook en Twitter, in te zetten bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bijna 30% van de onderzochte hotels gebruikt social media voor marketingdoeleinden en ruim 20% voor het onderhouden van contacten met bestaande en potentiële gasten. En ook bij het werven en selecteren van nieuw personeel blijken social media in toenemende mate te worden gebruikt. Kemper: “Ik verwacht dat social media steeds vaker zullen worden ingezet voor de sales-activiteiten van de hotels. En met name de applicaties op de smartphone zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Persoonlijk, compact, efficiënt, kostenbeheersend en direct contact met de gasten zijn de nieuwe begrippen die voortvloeien uit deze ontwikkeling.”

 

Foto: Minerva Studio / Shutterstock