De winst van de Nederlandse hotels staat sterk onder druk. Uit het HOSTA 2010 rapport van adviesbureau Horwath HTL blijkt dat het bedrijfsresultaat van de hotels gemiddeld met 33% is gedaald. De winstdaling is het gevolg van lagere bezettingsgraden en lagere gemiddelde kamerprijzen. Na de eerdere dalingen in 2008 is de hotelmarkt nu op een dieptepunt. Verwacht wordt dat in 2010 en 2011 een eerste herstel kan worden bereikt.

LAGERE BEZETTINGSGRADEN EN KAMERPRIJZEN
Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder 296 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad is gedaald van 68,1% in 2008 tot 62,1% in 2009, een daling van 6 procentpunten. Het is de sterkste daling in bijna 20 jaar en de laagste bezettingsgraad die de hotelmarkt heeft meegemaakt sinds de hotelcrisis in 1991-1993. Toen was de aanleiding voor de hotelcrisis de golfoorlog, ditmaal is het de kredietcrisis en de daaruit voortkomende recessie.

De gemiddelde kamerprijs daalde van € 105 tot € 93, een daling van 11%. Dit is de sterkste daling die ooit is gemeten sinds in 1978 is gestart met het jaarlijkse onderzoek.

De RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, daalde als gevolg van de lagere bezettingsgraden en lagere prijzen eveneens met een ongeëvenaarde snelheid, van € 72 in 2008 tot € 58.

STERKE DALING OMZET EN WINST
Op jaarbasis leverde een hotelkamer in 2009 een gemiddelde omzet op van € 38.700. Dit is de totale omzet, inclusief de omzet die gegenereerd werd uit kamers, ontbijt, restaurant, zalen en overige faciliteiten. De totale omzet per kamer is in 2009 met 27% gedaald.

De bedrijfskosten van hotels bestaan voor een belangrijk deel uit variabele kosten, zoals de inkoopkosten voor het restaurant en in zekere mate personeels- en schoonmaakkosten, maar ook uit vaste kosten. De totale kosten zijn in 2009 dan ook minder sterk gedaald dan de omzet: van € 28.200 per kamer tot € 21.200 per kamer, een daling van 23%. Als gevolg hiervan daalde het bedrijfsresultaat per kamer op jaarbasis van € 18.000 in 2008 tot € 12.100 in 2009, een daling van 33%. Het is voor het eerst in 14 jaar, sinds 1996, dat de winst per kamer zo laag is.

Door de sterke daling van het bedrijfsresultaat blijft er voor de hotels weinig financiële ruimte om de kapitaalslasten te voldoen. Hotelexploitaties die het vastgoed huren, betaalden in 2009 gemiddeld circa € 8.400 per kamer aan huur. Dit is 22% van de omzet en maar liefst 70% van het bedrijfsresultaat. Veel hotelexploitaties hadden hierdoor in 2009 een negatief netto resultaat.

Uitgedrukt als percentage van de omzet is het bedrijfsresultaat in 2009 gedaald van 34,9% tot 31,1%. Hiermee ligt het bedrijfsresultaat op het laagste niveau sinds 1996. In eerdere crisisjaren daalde de winstgevendheid echter veel sneller: in 1993 bijvoorbeeld nam het bedrijfsresultaat af tot 22,7% van de omzet.

De winstdaling werd beperkt door bezuinigingsmaatregelen, waardoor de kosten werden teruggebracht. Het gemiddeld aantal personeelsleden per kamer werd teruggebracht van 0,43 in 2008 tot 0,36 in 2009. Het personeelsverloop steeg dan ook van 27,7% in 2008 tot 33,8% in 2009.

HOTELMARKT AMSTERDAM
De hotelmarkt in Amsterdam is eveneens zwaar geraakt door de recessie. De bezettingsgraad daalde van 74,9% tot 67,5%, een daling van 7,4 procenpunten. De gemiddelde kamerprijs daalde van € 125 tot € 108, een daling van 14%. De RevPAR daalde hierdoor met 19% tot € 73.

Hotels in Amsterdam zijn meer dan hotels in de rest van Nederland afhankelijk van de internationale markt. In 2009 was in Amsterdam 83% van de hotelgasten van buiten Nederland afkomstig, terwijl dit in de rest van het land slechts 39% was. Belangrijke landen voor Amsterdam zijn onder meer Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Het aantal Britse gasten daalde in 2009 met 9%, het aantal gasten uit de Verenigde Staten met 16%. Daarnaast daalde het aantal Aziatische gasten met maar liefst 40%.

PROGNOSES
Hoteliers houden rekening met een langzaam herstel van de economie en daarmee de hotelmarkt. Voor 2010 en 2011 wordt slechts een lichte groei verwacht. Voor 2010 wordt een bezettingsgraad van 64,1% geprojecteerd bij een gemiddelde kamerprijs van € 96. Voor 2011 wordt gerekend op 66,4% bezetting bij een prijs van € 98. De resultaten blijven daarmee echter nog onder het niveau van 2008. De meeste hoteliers (63%) verwachten dat de hotelmarkt pas in 2012 of 2013 volledig zal zijn hersteld. Een klein deel (22%) houdt rekening met ‘double dip’ in de economie, waardoor het herstel pas na 2015 zou plaatsvinden.

Bron: Horwath.nl

Foto: TristanBM / Shutterstock