In februari 2016 heeft Google een flinke wijziging doorgevoerd. Waar voorheen in de linkerkolom 3 advertenties bovenaan stonden en er ook nog eens 7 advertenties rechts stonden, is dit nu totaal anders. Er zijn nu 4 advertenties in de linkerkolom bovenaan en geen advertenties meer rechts.

Door de extra advertentie bovenaan verschuiven de organische resultaten ook omlaag. Een ander gevolg is dat van de 11 adverteerders voorheen, er nu nog maar 4 een goede positie kunnen krijgen. Dit houdt in dat er meer concurrentie komt voor de bovenste plekken. Google wilt hiermee stimuleren dat er nog meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de campagnes, advertenties én website. Hiermee hoopt Google de ‘zoeker’ nog beter van dienst te zijn.

Meer concurrentie is duurdere kliks
Door de toegenomen concurrentie zien we dat de kosten per klik om op de bovenste plekken te staan zijn toegenomen. Dit kan 2 oorzaken hebben. Google heeft het optimaliseren van de kwaliteitsscore van de keywords vergemakkelijkt, waardoor ook andere partijen hoger scoren op jouw branded name. Een andere oorzaak is dat andere partijen simpelweg hun biedingen per keyword hebben verhoogd, uit angst om niet meer in beeld te komen nu de rechterkolom verdwenen is. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde: de kosten per klik zijn gestegen of gaan stijgen.

De kosten zo laag mogelijk houden
Om de kosten per klik zo laag mogelijk te houden zonder een goede positie te verliezen, is het belangrijk om zoveel mogelijk te optimaliseren. Denk hierbij aan het verhogen van de kwaliteitsscore, het verwijderen en uitsluiten van laag scorende keywords en blijven updaten van advertenties. Precies zoals Google het voor ogen heeft, het belonen van kennis van optimalisatie.

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com