HF Research, het onderzoeksteam van Hotelierfocus.nl, heeft voor de tweede keer een onderzoek naar het twittergedrag van Nederlandse hotels gedaan. De resultaten laten wederom een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. Hotels lijken veel actiever en ook interactiever te zijn geworden op Twitter.

METHODE
Voor het onderzoek is het twitter-gedrag van 100 Nederlandse hotels geanalyseerd. De geselecteerde hotels waren zowel individuele als ketenhotels en bevonden zich in verschillende marktsegmenten. De verzamelde data betrof onder meer het aantal volgers en  de frequentie, hoeveelheid en inhoud van de berichten.

OPVALLENDSTE BEVINDINGEN:

Aantal berichten
De hotels plaatsten in januari 2011 meer berichten in vergelijking met drie maanden geleden. Bijna de helft (48%) van de hotels plaatste vorige maand meer dan 10 berichten, in oktober 2010 was dit percentage nog 34%.

Frequentie tweets
In de periode augustus – oktober 2010 had 48% van de hotels minimaal 1 maand niet getweet. In de periode november 2010 – januari 2011 was dit percentage nog maar 36%. Daarnaast bleek dat het percentage van hotels die elke maand meer dan 15 berichten verstuurden, zeer sterk is toegenomen; van 15% naar 31%.

Inhoud
Bij elk hotel is ook naar de inhoud van de laatste 25 berichten gekeken. Een aantal opvallende ontwikkelingen waren hierbij te zien. Allereerst vond er meer interactie plaats. In oktober 2010 had 30% van de hotels één of meer ‘interactie-tweets’, in januari 2011 was dit 43%. Een minder positieve ontwikkeling was te zien in de stijging van het aantal persoonlijke tweets. In januari had 36% van de hotels tweets van persoonlijke aard. Zo kwamen tweets voorbij over een heftig avondje stappen, geen zin hebben in een zakelijke afspraak en  welke plannen de twitterende persoon had voor na de werktijd.

Een opvallende stijging was ook te zien in het tweeten van speciale aanbiedingen. In januari plaatste 68% van de hotels een speciale aanbieding, in oktober was dit nog 31%. Wat ook opvalt is dat er nog betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan informatie over de omgeving of aankomende evenementen.

Volgers
Hoewel het aantal volgers niets hoeft te zeggen over het ‘succes’ van een twitter-account, kan het wel een indruk geven van het bereik. In januari hadden de hotels gemiddeld 298 volgers, in oktober 2010 lag het gemiddelde nog op 220 volgers. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een aantal hotels met 1000+ volgers het gemiddelde fors omhoog stuwen. Uit onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat de meeste hotels veel volgers erbij hebben gekregen.  Meer dan 1/3 van de onderzochte hotels heeft meer dan 250 volgers.

Foto: PiXXart / Shutterstock