In een eerder artikel op Hotelierfocus.nl werden verschillende baten- en kostenposten bij het switchen naar gratis WiFi besproken. Door het gratis aanbieden van WiFi in uw hotel, wordt omzet misgelopen van gasten die bereid waren geweest er voor te betalen. Hotels kunnen echter ook een ander verdienmodel gebruiken voor het aanbieden van WiFi.

Zo kan bijvoorbeeld een start- of login-pagina worden gecreëerd waar alle WiFi-gebruikers, bij het ‘starten’ van het internet, als eerst op komen. Op deze pagina zou het hotel ruimte kunnen verkopen aan locale restaurants, bars, autoverhuurbedrijven, evenementenorganisaties etc.  Door zo een login-pagina te combineren met interessante (en vooral relevante!) informatie en een map van de omgeving, wordt de pagina ook waardevol voor de gasten. Deze ‘advertentie’-opbrengsten kunnen weer een (kleine) inkomstenbron voor de hotels vormen.

Foto: Jacob Lund / Shutterstock