HF Research, het onderzoeksteam van Hotelierfocus.nl, heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van Twitter door Nederlandse hotels. Naar aanleiding van een aantal persberichten waarin werd vermeld dat hotels in Nederland massaal aan het twitteren zijn, was het tijd voor een onderzoek naar het daadwerkelijke twittergedrag van deze hotels. De resultaten laten een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. Zo heeft 48% van de hotels in de laatste 3 maanden, minimaal 1 hele maand geen enkel bericht geplaatst.

METHODE
Voor het onderzoek is het twittergedrag van 100 Nederlandse hotels geanalyseerd. Alleen hotels die al langer dan 5 maanden twitteren, werden meegenomen in het onderzoek. De geselecteerde hotels waren zowel individuele als ketenhotels en bevonden zich in verschillende marktsegmenten. De verzamelde data betrof onder meer het aantal volgers, gebruikte taal, mate van aanpassing van het profiel, frequentie en hoeveelheid berichten en de inhoud van berichten.

OPVALLENDSTE BEVINDINGEN:

Aantal berichten
In oktober had 23% van de hotels geen enkele activiteit op haar Twitter-account. In totaal twitterde 54% van de hotels tussen de 0 en 5 berichten. Daarentegen twitterde 29% van de hotels meer dan 15 keer.

 Frequentie berichten

Bijna de helft van de hotels (48%) had in de laatste 3 maanden (augustus-oktober), minimaal 1 hele maand geen enkele activiteit op het account.  Een aantal hotels (16%) had in de laatste 3 maanden zelfs geen enkele activiteit op haar Twitter-account. Daarentegen had 15% van de hotels in de laatste 3 maanden, elke maand meer dan 15 berichten geplaatst.

Aanpassing Twitter-profiel
Een groot deel (40%) van de hotels maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de achtergrond van het Twitter-profiel aan te passen met foto’s en/of een logo van het hotel. Dertig van de honderd hotels hadden zelfs een standaard achtergrond van Twitter. Daarentegen heeft 41% van de hotels gekozen foto’s van het hotel op de achtergrond te zetten.

Inhoud berichten

Bij elk hotel is ook naar de inhoud van de laatste 25 berichten gekeken. De meeste hotels plaatsten berichten over het hotel zelf (bijv. nieuws over het hotel of beschikbare faciliteiten). Daarnaast had 30% van de hotels een of meer interacties met (potentiële) gasten. 45% van de hotels maakten van Twitter gebruik door ook te verwijzen naar andere communicatiekanalen, zoals hun Facebookpagina, Flickr of bepaalde pagina’s op hun website. Verder viel op dat liefst 20% van de hotels ook (overduidelijke) persoonlijke berichten plaatsten.

RESUMEREND
Uit de resultaten blijkt dat er slechts een kleine groep is die Twitter al intensief en consistent gebruikt. Een groot deel van de hotels gebruikt Twitter nog zeer onregelmatig.  Een deel van de hotels lijkt zelfs helemaal niet meer actief op Twitter, hoewel ze wel een Twitter-account hebben.

Een groot deel van de hotels maakt (nog) geen gebruik van de verschillende customization opties van Twitter. Ze gebruiken een standaard achtergrond in plaats van het laten zien van foto’s en/of logo van het hotel.

Daarnaast zou een groot deel van de hotels veel kunnen verbeteren aan de inhoud van de berichten. Een significant deel van de hotels had tweets van overduidelijke persoonlijke aard op haar account, iets wat normaal gesproken niet thuis hoort op een hotelaccount. Betrekkelijk weinig hotels communiceren met (potentiele) gasten, veel hotels gebruiken Twitter als een eenrichtingsweg. Verder blijkt dat veruit de meeste hotels berichten plaatsen over het hotel zelf  en er weinig aandacht wordt besteed aan de omgeving of evenementen in de buurt.

Voor vragen over het onderzoek kunt u een email sturen naar n.fissendjidis@hotelierfocus.nl

Afbeelding: Rosaura Ochoa

Foto: PureSolution / Shutterstock